Debatindlæg

Naturen er presset: Disse arter er truede i Vesthimmerlands Kommune

Den danske natur er under pres, og alene i Vesthimmerlands Kommune er 114 dyre- og plantearter direkte truede. Regeringen har netop igangsat et arbejde for at vende udviklingen, men arbejdet skal i høj grad laves ude i den enkelte kommune. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening opfordret landets borgmestre og byråd til at lave lokale indsatser.

Danmark står i en biodiversitetskrise, hvor naturen og dermed variationen i dyre- og planteliv er presset. Den seneste danske oversigt over truede arter, den såkaldte ”Rødliste”, viser en alarmerende udvikling. Mere end 4400 danske arter af planter og dyr er nu ”rødlistede”, og 1844 heraf anses for direkte truede.

I Vesthimmerlands Kommune er der 277 rødlistede arter, hvoraf 114 er truede – blandt andet stor hornugle og hedepletvinge. Det viser en oversigt fra Aarhus Universitet.  

At så mange arter er i fare for at forsvinde på kortere eller længere sigt, skyldes overordnet set, at arternes levesteder forsvinder eller er i en dårlig naturtilstand. Derfor er der brug for, at der bliver lavet flere levesteder, og at de eksisterende bliver forbedret.

– Vi bliver nødt til at gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at sikre mere og vildere natur, hvor arterne kan finde føde og yngle. For hvis først arterne forsvinder, risikerer vi, at de aldrig vender tilbage ­­– og det vil være et kæmpe tab, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Opfordrer borgmestre og byråd til handling
Om der er mange eller få rødlistede arter i en given kommune, er dog hverken udtryk for god eller dårlig naturforvaltning. Mange rødlistede arter i en kommune kan netop være udtryk for, at der faktisk endnu er levesteder for dem, mens et lavt antal rødlistede arter i en kommune omvendt kan være udtryk for, at der ikke længere er levesteder for arterne.

Indsatser for de truede arter må imidlertid ske med udgangspunkt i, hvor de endnu forekommer, og her har kommunerne mulighed for at gøre en kæmpe forskel. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening rettet henvendelse til landets borgmestre og byråd og opfordret dem til at tage ansvar for at vende udviklingen for naturen og de truede arter.

– Vi håber, at man rundt om på rådhusene husker at have fokus på naturen – ikke kun her i valgkampen, men også på de første budgetforhandlinger i den kommende valgperiode. Det er vigtigt, at der bliver lagt konkrete planer for indsatser, der skal komme de truede arter til undsætning, siger Maria Reumert Gjerding.

FAKTA: Om rødlisten

 • At være rødlistet er ikke et ønskescenarie for noget dyr eller nogen plante. Rødlistede arter er i fare for at forsvinde fra den danske natur på kort eller længere sigt.
 • Rødlisten er et internationalt begreb opfundet af den internationale paraplyorganisation IUCN, som har både statslige myndigheder og naturorganisationer som medlem. Det er IUCN's faglige eksperter, der har defineret de forskellige kriterier for rødlistning, og ekspertudvalg foretager vurderingerne af arter på internationalt og regionalt niveau (f.eks. europæisk). De enkelte lande foretager vurderingen på nationalt niveau.
 • Det er forskere på Aarhus Universitet, som med en streng faglig tilgang og faktuel viden vurderer, om en given art er truet i større eller mindre grad, og derfor må rødlistes i Danmark.
 • Rødlisten inddeles i følgende kategorier:
  • Regionalt uddød
  • Kritisk truet
  • Truet
  • Sårbar
  • Næsten truet
  • Utilstrækkelige data
 • Det er ikke alle arter på rødlisten, der er direkte truede. De truede arter er dem, der er kategoriseret som ”kritisk truet””truet” eller ”sårbar”.

FAKTA: Rødlistede arter i Vesthimmerlands Kommune

I kommunen forekommer 277 rødlistede arter – herunder 3 ”Kritisk truede”, 46 ”Truede” og 65 ”Sårbare” arter.

Kontakter

Mikkel Faartoft
Pressemedarbejder, Danmarks Naturfredningsforening
26 79 59 83 | mikkel@dn.dk">mikkel@dn.dk