Bidende østenvind og en temperatur under frysepunktet kunne ikke forhindre de omkring 30 deltagere i at nyde turen og forårssolen i Trend Skov. (Foto: Preben Pedersen)

 

Skoven, der er på cirka 50 hektar, har fået sit tilnavn på grund af en noget grotesk strid mellem ejeren og myndighederne efter et voldsomt stormfald i 1981. Dengang var ejendommen på 300 hektar, og de 200 blev ramt af stormfald på et døgn. Ejeren, Hans Kieldsen, fik påbud om at fortsætte den traditionelle skovdrift, men valgte at satse på alternative metoder og naturlig genvækst. I dag står skoven som en af landets fineste blandingsskove med stor biodiversitet, og godt eksempel på naturnær skovdrift. Mindre partier har også karakter af at være urørt skov.

Hans Kielsen viste rundt og fortalte om skoven, der har været i familiens eje siden 1928. Han blev kyndigt sekunderet af biolog Poul Hald Mortensen, der var ansat i Skov- og Naturstyrelsen i 80'erne og sagsbehandler i sagen om den forbudte skov. En sag, der først fik sin afslutning 15 år senere.

I dag står skoven som et skoleeksempel på, hvordan en monokultur af nåletræer kan forandres til en fin blandings skov.

En god tur.

 

I dag drives Trend Skovbrug efter principperne om naturnær skov - men enkelte partier fremstår som urørt skov. Hans Kieldsen har i øvrigt som tommelfingerregel, at han fra ethvert sted i skoven helst skal kunne se mindst syv forskellige træarter. (Foto: Preben Pedersen)