Solnedgang over Lovns Bredning - set fra Paradiset. Foto: Sten Søndergaard

I samarbejde med positive lodsejere og det daværende Landsbyråd i Aalestrup Kommune fik Gedsted Borger- og Erhvervsforening lagt et spor i landskabet i 2005.

Der er i dag to ruter, én på 2,5 km og én på 7 kilometer. Den korte rute fører langs istidshavets stejle kystskrænt og ad en gammel hulvej op over skrænten til den lille skov ovenfor, mens den lange rute fører dig langs kysten mod nordvest, over broen ved udløbet af Lerkenfeldt Å og videre langs kysten, indtil sporet fører tilbage langs kanten af strandengen.

Hulvejene og vejene langs kystskrænten er en del af det forgrenede vejnet i Himmerland, der i Viborg løber sammen med den gamle oksevej, der i dag bedst kendes under det mere moderne navn "Hærvejen". Strandengene langs Limfjordens bredninger var god græsning for de stude, der i århundreder var egnens vigtigste indtægtskilde.

Begge ruter starter på rastepladsen ved 30-kilometer pælen på vestsiden af landevejen mellem Løgstør og Viborg. Den korte rute på 2,5 kilometer er markeret med gult, mens den lange rute på 7 kilometer er blå.

Hent folderen "Sporet i Paradiset"