Denne tur var arrangeret i samarbejde med Hjerteforeningen, og  godt 40 personer havde valgt at bruge en søndag eftermiddag på turen, der var tilsmilet af fint sommervejr.

Ved mødestedet blev der givet en kort introduktion om kystvandringsidéen. Der blev også fortalt om turen og det af istiden dannede landskab, der nu er fredet, men det skete efterhånden som turen skred frem. Der var en kort (gul rute ~ 5 km) og en lang rute (som var sammensat af en del af gul rute, en del af rød rute og en del af grøn rute ~ 9 km). Da begge ruter gik gennem ret kuperet terræn, fik alle lejlighed til at få pulsen op.

Til slut en tak til Elin Kjær fra Hjerteforeningen og Ellen Poulsen fra DN for en veltilrettelagt tur.