Dambruget er et nybygget moderne anlæg til produktion ørredyngel. Det er en del af Lundby Fisk, der på fire forskellige brug i Himmerland producere de fleste former for ørredprodukter. Ørredæg og –yngel til danske og udenlandske dambrug og udklækning af ørreder fra danske åer til genudsætning, ørreder til put and take søer og ørreder til konsum.

Heidi og Peter Holm er tredje generation på et af brugene og har i dag de fire brug, som de driver ved hjalp af en medhjælper og to elever.

Der produceres regnbueørred (Canadisk) til konsum, og så en række skandinaviske ørredarter. Bækørred, havørrede, kildeørred, guldørred, tigerfisk og rødding.

På Hornbæk dambrug er al produktion i et klækkehus til opdræt.

Strygning af moderfisk og befrugtning sker på de andre dambrug eller i de åsystemer der skal have materiale til udsætning. Avlsarbejdet har medført at man i dambruget kan stryge fisk hele året, mens de vilde ørreder kun kan stryges om vinteren. Klækkehuset indeholder kummer af plastik og beton, klækkebakker, sorteringsmaskiner og vaccinationsfaciliteter.

Vandforsyningen er 4-5 naturlige kilder og vandet recirkuleres 2-4 gange inden det ledes gennem et biofilter og slambede til rensning før det udledes til Kildebækken. Ved udledningen har det samme eller bedre kvalitet end bækken.

Et spændende besøg på en virksomhed der umiddelbart forekommer at være enkel, men som baserer sig på højteknologi og udvikling. En virksomhed der har mange internationale aftagere.

En virksomhed der ligger i et smukt landskab ved vandløb og hede. Altid besøgt af odder og fiskehejre.

Se planche over produktionen på Lundby Fisk her.

Tak til Heidi og Peter Holm for et spændende besøg.
 
Vil man vide mere om ørreder, så besøg http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/oerred.aspx

 

Yngel i klækkebakke

Yngel i plastikkumme

Plastikkummer med klækkebakker oven over

Kildebækken nedenfor dambrugets udledning. Vandet er klart og fint.

Mellem et af bassinerne i renseanlægget og Kildebækken fandt vi spor af, hvad vi formoder er odder.