I omegnen af 30 mennesker deltog i denne tur, der - vel på grund af tørt vejr i den forudgående periode - kun gav et beskedent udbytte - altså med hensyn til høstede svampe. En del af deltagerne var nybegyndere, der fik en grundlæggende viden om det at samle svampe, og hvordan husholdningsbudgettet kan strækkes ved denne aktivitet. De fik så alligevel udbytte af turen - selv om det blankt må erkendes, at det er sjovere, hvis man kan komme hjem med en fuld kurv.