Arrangement

Årsmøde den 30/11-2021 afholdes på Limfjordsmuseet.

DN Vesthimmerland holder årsmøde med foredrag af Anders Bloksgaard, direktør for Limfjordsmuseet - omkring forslag til fremtiden for Frederik VII's Kanal.
Tilmelding nødvendig - og pga. af Corona-restriktioner - Husk dit coronapas.

Årsmøde den 30/11-2021 og afholdes på Limfjordsmuseet - Baghuset på Limfjordsmuseet Kanalvejen 40, 9670 Løgstør.

Program:
19.00 - Formand Jakob Kortegaard byder velkommen og giver ordet til
Anders Bloksgaard, direktør for Limfjordsmuseet, som vil fortælle om visionerne for at reetablere og bevare det fredede fortidsminde Frederik VII’s Kanal.

20.15 - Spørgsmål til Anders Bloksgaard

Kaffe og Kage

21.00 Årsmøde med dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til dagsordenen skal indsendes til Jakob Kortegaard  jkortegaard@gmail.com inden den 22/11 - 2021.

Gratis deltagelse - tilmelding nødvendig. (Årsmødet er kun for medlemmer af DN Vesthimmerland afdelingen)

Tilmelding  og info: Karen Steffensen, tlf. 23880099 mail: karenfynbo@gmail.com - (Husk for- og efternavn samt telefonnummer.)

Dagsorden i følge DNs vedtægter §5 stk 4. er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. stk. 5.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.

 Vi håber på et godt møde og god stemning. På gensyn på Limfjordsmuseet.