Nyhed

Nattergalen synger på sidste vers

Danmarks Naturfredningsforenings traditionelle nattergaletur den 21. maj er måske sidste chance for at høre nattergalens smukke sang i Himmerland

Nattergalen foretrækker lysåbne fugtige områder med spredt kratvækst - men tilgroning og klimaændringer truer med at få den unikke sanger til at fortrække. På 50 år er bestanden i Danmark faldet til omtrent en femtedel. (Foto: Pixabay)

Nattergalen er ved at forsvinde fra den danske natur. I løbet af de seneste 40 - 50 år er antallet af nattergale i Danmark faldet til omkring en femtedel, og bestanden falder fortsat år for år. Det viser Dansk Ornitologisk Forenings årlige tællinger, og det bekræftes af en ny, stor finsk undersøgelse af europæiske trækfugle.


- Her i Himmerland oplever vi tydeligt, at nattergalen er i tilbagegang. Hvor vi tidligere havde fem - seks ynglende par nattergale ved Lerkenfeld Å på strækningen ved Skatskov, havde vi sidste år kun to par, fortæller turleder Ellen Poulsen fra Danmarks Naturfredningsforening.

DN Vesthimmerlands turleder Ellen Poulsen har arrangeret nattergaleture de seneste 14 år. (Foto: Sten Søndergaard)

 

.... læs hele pressemeddelelsen? - klik på knappen nedenfor