Høringssvar

DN betænkelig ved vindmøller ved Malle

Umiddelbart har Danmarks Naturfredningsforening ikke indvendinger mod at placere vindmøller i det område ved Malle, der er udlagt i Kommuneplanen 2017. Men foreningen er betænkelig ved, at projektmagerne ved at opkøbe ejendomme nu lægger op til et større og mere indgribende projekt end forudsat i kommuneplanen.