Nyhed

Tilladelse til erstatningsdiger afvist af klagenævnet

DN får medhold i klage over en afgørelse fra Vesthimmerlands Kommune, der giver en landmand dispensation til at fjerne et beskyttet dige mod at genetablere diger, der allerede ligger der i forvejen

De gamle jord- og stendiger - her et arkivfoto fra Holmen ved Vesterbølle - er ikke kun væsentlige kulturminder. De er også ofte levested for arter, som ellers ikke kunne overleve i vores intensivt dyrkede landbrugsland. (Foto: Sten Søndergaard)

 

Gamle jord- og stendiger må ikke fjernes, selv om de ligger i vejen for moderne, rationel landbrugsdrift. Heller ikke selv om landmanden i stedet etablerer nye diger et andet sted, hvor de ikke ligger i vejen for effektiv markdrift. Og er de beskyttede diger allerede fjernede, skal de genetableres på samme sted, hvor de oprindeligt lå, fastslår Miljø- og Fødevareklagenævnet efter en klage fra DN Vesthimmerland.

.