Nyhed

Formanden takkede af på årsmødet

Efter 25 år som aktiv i DN har Svend Dahl valgt at "pensionerere" sig selv

DN Vesthimmerlands formand siden afdelingens dannelse for otte år siden, Svend Dahl, Løgstør, valgte ikke at genopstille ved bestyrelsesvalget på det netop overståede årsmøde i Aars. Afdelingen skal derfor have udpeget en ny ledelse, hvilket sker på bestyrelsens konstituerende møde torsdag den 14. november.

På årsmødet valgte forsamlingen praktiserende læge Charlotte Weirsøe, Vestrup, som nyt medlem, mens Sten Søndergaard, Aalestrup, blev genvalgt.

Årsmødet blev indledt af en særdeles veloplagt formidlingschef fra Lille Vildmosecentret, Jacob Konnerup, der talte engageret om invasive dyr og planter - både generelt i Danmark og specifikt i Lille Vildmose. Han var rundt om så forskellige arter som japansk pileurt, signalkrebs og stillehavsøsters, mårhund og guldsjakal, indtil han til sidst i sit oplæg tog hul på debatten om ulv i Danmark. Velvidende, at så tog den debat resten af den afsatte tid.

I øvrigt er det utraditionelle, men velbesøgte arrangementer, parret med mere traditionelle ture, en række høringssvar og desværre også et par klagesager, der har præget året i afdelingen.

Det kan du læse meget mere om i bestyrelsens skriftlige beretning, der nu kan downloades. 

På årsmødet 7. november på Kimbrerkroen i Aars supplerede formanden den skriftlige beretning med sin mundtlige beretning, hvorefter der var lejlighed til at stille spørgsmål og komme med både ros og kritik. Det kan du læse mere om i referatet fra årsmødet, der kan hentes nedenfor.